Menu Content/Inhalt
Příslušenství arrow RŮŽOVÁ SŮL NA SOLANKU 1KG
CER15

RŮŽOVÁ SŮL NA SOLANKU 1KG


Cena: 104,00 Kč

 Přírodní krystalická sůl je mnohem více než jen NaCl: „skládá se nejen ze dvou, ale ze všech přírodních prvků“. Jsou to přesně ty přírodní prvky z kterých se skládá naše tělo a z kterých kdysi vznikl náš život v praoceáně. Naše krev, což je velice zajímavé, je svým složením identická se složením vody v praoceánu. Je opravdu překvapivé, že krev má dodnes stejnou koncentraci roztoku vody a soli, nebo-li solanky, jaký měla voda v praoceánu v době, kdy život opustil moře. Tato solanka v našem těle protéká po více než 90 tisících kilometrech tekutinových drah a zajišťuje stále vyrovnané a regulované udržování tělesných funkcí našeho organismu.

Během posledních 150-ti let sůl ztratila na významu. Moderní těžební metody a chemické zpracování změnily toto dříve „bílé zlato“ v bezcennou surovinu. Teprve nedávno se biofyzikové v rámci vědeckých studií zabývali přírodní krystalickou solí. Při tomto výzkumu zjistili úžasnou skutečnost: „přírodní krystalická sůl se skládá přesně z těch 84 prvků z jakých se skládá lidské tělo“.

Tato krystalická sůl je vytěžena z jednoho z nejstarších přírodních zdrojů na zemi z jihozápadních fosilii Himalájí. Tato sůl je kolem 540 milionů let stará a je jedinečně čistá.

Je ručně těžena, omývána a usušena na slunci. Na stolní sůl se používá jen ta nejlepší kvalita, jen cca 10% vytěžené soli.Tato sůl je pravidelně podrobována analýzám nezávislých biochemických a biofyzikálních ústavů v Německu.